شرایط پرداخت مهریه

شرایط پرداخت مهریه به زن,شرایط عدم پرداخت مهریه به زن,قانون پرداخت مهریه,درخواست مهریه

در جامعه ما مهریه به عنوان حق زن در ازدواج تعریف میشود که می تواند بعد از طلاق یا حتی قبل از آن، برای پرداخت مهریه درخواست بدهد. در ادامه این مقاله از سایت همراه باشید تا در خصوص شرایط پرداخت مهریه بیشتر بدانیم.

درخواست مهریه از طرف زن

زن می تواند از طریق ارسال اظهارنامه به همسر خود درخواست پرداخت مهریه نماید در واقع اظهارنامه به اوراق چاپی موجو دردادگستری گفته میشود که که دارای 2ستون خوانده و خواهان است و زوجه باید درخواست مهریه خود را در ستون خواهان نوشته و از طریق دادگاه آن را برای خوانده یعنی همسرش ارسال نماید و در این هنگام اظهارات زوج نیز در ستون خوانده ثبت می گردد.

نکته: زوجه باید بداند که در تمام طول این مدت باید همسرش را تمکین نماید زیرا در غیر این صورت (عدم تمکین) زن ناشزه محسوب می گردد و به او نفقه دیگر تعلق نمیگیرد.

  • از طریق اجرای ثبت
  • از طریق دادگاه ها

هنگامیکه زوج مازاد بر مستثنیات دین (ابزار کار یا ماشینی که مرد با آن کار می کند جزو مستثنیات دین است)، دارای تمکین مالی باشد، در آن زمان وصول مهریه از طریق اجرای ثبت یا مراجعه به دفتر حق راه آسان تر و سریعتر می باشد.

شرایط پرداخت مهریه به زن

شرایط پرداخت نکردن مهریه توسط مرد چیست؟

هنگامی که زوج توانایی پرداخت مهریه را داشته باشد ولی از پرداخت آن سرباز زند و اعلام نماید که شرایط پرداخت مهریه را ندارد در این صورت زوجه می تواند به دادگاه مراجعه کند و مهریه خود را به اجرا گذارد در این هنگام زن باید طی ۱۰ روز دارایی و اموال همسر خود را معرفی نموده تا فورا برای توقیف آنها اقدام نماید .

اما چنانچه تنها دارایی مرد حقوق دریافتی او باشد و البته همسر دیگری اختیار نکرده باشد تا یک چهارم از حقوق مرد به زوجه تعلق میگیرد و ماهیانه باید به زن تسلیم نماید تا مهریه به صورت کامل پرداخت گردد و تا زمان پایان پرداخت این دین مرد اجازه خروج از کشور را ندارد اما چنانچه اموال دیگری داشته باشد باید آن را فروخته و مهریه را از این طریق پرداخت نماید.

اما اگر مرد مالی داشته باشد و زن پیش بینی  نماید که در طول مدتی که دادگاه تشکیل می شود ممکن است مرد آن مال را بفروشد  و یا انتقال دهد می تواند  از دادگاه مربوطه درخواست  قرار تأمین نماید که با این درخواست  دادگاه قرار تأمین صادر می کند و در این صورت مال  تا صدور حکم دادگاه، توقیف می شود تا مرد نتواند مال را فروخته یا انتقال دهد و زن  از این مال تأمین شده می توان ، مهریه را برداشت نماید.

در غیر این صورت ، شرایط پرداخت نکردن مهریه ، ضمانت اجرایی دارد، ولی چنانچه مرد توانایی مالی  برای پرداخت مهریه را نداشت  در این صورت زن می تواند به دادگاه خانواده مراجعه نماید و دادخواستی مبنی بر استرداد مهریه به دادگاه ارائه بدهد و شرایط پرداخت نکردن مهریه را ایجاد کند.

در این حالت  دادگاه به دادخواست او  مبنی بر استرداد مهریه  رسیدگی  می نماید و اگر زن استحقاق دریافت  مهریه را داشته باشد در این صورت دادگاه حکم به پرداخت مهریه  توسط مرد را می دهد و مرد طبق دستور دادگاه موظف می شود از زمانی که برای آن  توسط دادگاه معین شد مهریه را به همسرش بپردازد.

مهلت تجدید نظر خواهی نسبت به حکم صادر شده دادگاه  بیست روز است  و زوجین در این مدت می توانند به رأی دادگاه اعتراض کنند.

پس از صادر شدن حکم قطعی دادگاه ، زن  میتواند ماده ۲ قانون نحوه اجرای حکومت مالی را اعمال نماید،یعنی چنانچه مرد معسر نباشد و بدهی خود را پرداخت نکند ،به زندان خواهد رفت ، اما اگر توسط دادگاه معسر شناخته شود، دادگاه رأی به تقسیط مهریه خواهد داد.

پرونده‌های موجود در مورد قوانین پرداخت نکردن مهریه

بر طبق آماری که در سال ۱۳۹۱ در مورد سیر صعودی پرونده‌ها و حبس های ناشی از عدم پرداخت مهر از سوی زوج به دست آمد، قانونگذاران را بر آن داشت تا سقفی را برای مطالبه مهریه از سوی زوجه تعیین نمایند. این کار تا حد زیادی از کانون خانواده حمایت کرد و به آن نظام بخشید.

در صورت مطالبه از طرف زوجه، میزان مهریه‌ای که از سوی طرفین تائید شده است، مورد بررسی قرار می‌گیرد. در صورتی که مهریه زوجه ۱۱۰ سکه بهار آزادی و یا چیزی معادل آن باشد، نحوه وصول آن در نخستین مواد اجرای محکومیت‌های مالی آورده شده است که در ادامه بیان خواهیم کرد.

لازم به ذکر می‌باشد در صورتی که مهریه تا سقف ۱۱۰ سکه بهار آزادی و یا معادل آن باشد، نیازی به اثبات ملائت زوج از سوی زوجه نخواهد بود.

مواد نحوه اجرای محکومیت‌های مالی قوانین پرداخت نکردن مهریه

بر طبق ماده ۱ نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، شخصی که با توجه به حکم دادگاه به دادن مالی مثل مهریه محکوم شود، موظف است آن را  پرداخت نماید. در صورتی که زوج از اجرای حکم خودداری کند، معادل آن مال اخذ شده و به زوجه تسلیم می‌شود. در صورتی که رد عین ممکن نباشد، اموال زوج با رعایت مستثنیات دینی و با تکیه به احکام مدنی توقیف می‌شود و بر حسب مورد به زوجه داده می‌شود.

بر طبق ماده ۲ نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مرجع اجراکننده موظف است بر طبق درخواست زوجه و از طریق راه‌های پیش بینی شده، به صورت قانونی اموال زوج را شناسایی کند و در صورت لزوم، نسبت به توقیف آن اقدام نماید. بر اساس تبصره این ماده، در شرایطی که محکوم به عین معین باشد و در صورت تقاضای زوجه، مرجع اجراکننده موظف است تا اموال زوج را شناسایی و توقیف نماید.

شرایط عدم پرداخت مهریه به زن,قانون پرداخت مهریه,درخواست مهریه

قوانین پرداخت نکردن مهریه

با استناد به ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در صورتی که بر طبق مواد ذکر شده، امکان پرداخت مهریه از سوی زوج وجود نداشته باشد، دادگاه زوج را تا زمان اجرای حکم پذیرفته شدن ادعای اعسار حبس می‌کند. علاوه بر تائید ادعای اعسار می‌توان با اخذ رضایت از زوجه به حبس پایان داد. در شرایطی که زوج تا ۳۰ روز پس از ابلاغ اجرائیه، اموالش و یا دعوای اعسارش را ارائه دهد، حبس نخواهد شد. مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا رد شود.

در صورتی که مهریه بیشتر از ۱۱۰ سکه بهار آزادی و یا معادل آن باشد، نحوه مطالبه آن تفاوت خواهد داشت.

بر طبق قانون برای اخذ مهریه‌ای بیشتر از ۱۱۰ سکه بهار آزادی و یا معادل آن، زوجه باید در گام نخست ملائت زوج را اثبات نماید. در صورتی که ملائت زوج و قوانین عدم پرداخت مهریه اثبات شود و وی نسبت به پرداخت مهریه اقدام نکند، حبس برایش در نظر گرفته نمی‌شود. صرفا می‌توان با معرفی اموال منقول و غیر منقول زوج از سوی زوجه و یا وکیل نسبت به توقیف ان به مراجع قضایی مراجعه نمود.

نکته مهم در نحوه ی تسلیم مهریه

متاسفانه در زندان ها نکات و اطلاعات غلطی به مردان داده می شود از جمله اینکه مرد می تواند پس از پرداخت چند قسط برای ادیت کردن زوجه اقساط را در دادگاه شهر دیگری بپردازد و با این روش موجب اذیت زوجه گردد و یا اینکه سکه تقلبی به جای سکه واقعی بپردازند و یا حتی دوقسط را پرداخته و یک قسط را نپردازند اما باید آگاه باشند که این اطلاعات اشتباه است.

اما در پاسخ به چنین نکاتی باید بگوییم  که اولا اقساط مهریه تنها در شعبه‌ای از اجرای احکام قابل پرداخت است که در آن پرونده تشکیل شده باشد و اساسا هیچ کدام از دادگاه‌های خانواده دیگر در هیچ شهر دیگری قابل پرداخت نمی باشد.

اما اگر محل زندگی یا کار مرد به شهری دیگر منتقل شود و اودلایل کافی برای اثبات به دادگاه را برای این تغییر مکان ارائه کند این امر امکانپذیر است.

هنگامیکه حکم برای پرداخت مهریه صادر گردد و زمان شروع پرداخت فرا برسد دیگر زوجین در دادگاه صادر کننده کاری نداشته و فقط باید به اجرای احکام مراجعه نمایند.

حجم فعالیت‌هایی که در اجرای احکام انجام می‌شود، در واقع اجرای احکام  به عنوان یک واسطه برای جلوگیری از اختلافات و مشکلات احتمالی میان زوجین  در زمان پرداخت مهریه می باشد و اینکه همه چیز ثبت گردد تا بعدا باعث بروز مشکل نشود.

حکم اعسار ( سختی و دشواری ) برای افراد چگونه صادر می‌شود؟

اعسار دو گونه است گاهی شخص می‌گوید من اصلا ندارم که پرداخت کنم و اگر مالی پیدا کردید می توانید ضبط کنید ، در اینجا حکم به اعسار تا زمانی که مالی از مرد شناسایی و حکم به اعسار صادر می‌شود.

در حالت بعد ممکن است شخص بگوید من نمی‌توانم مهریه را یک‌جا پرداخت کنم اما به صورت قسطی می‌توانم پرداخت کنم. بر این اساس دادگاه حکم به تقسیط صادر می‌کند. فرض کنید مهریه ۱۰۰ سکه است در نتیجه فرد به پرداخت هرماه یا هردو ماه یک سکه محکوم می‌شود.

منبع :
bonyadvokala.com
barkhatnews.com

5/5 - (6 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.