دانلود رایگان سوالات حسابداری پیام نور

برای دسترسی سریع تر به نمونه سوالات رشته حسابداری پیام نور روی دروس مورد نظر کلیک کنید
اصول حسابداری 1اصول حسابداری 2اصول حسابداری 3
آشنایی با دفاع مقدسآشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرانآمار کاربردی 1
آمار و احتمالاتآمار و کاربرد آن در مدیریتآیین زندگی (اخلاق کاربردی)
اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)ارزش های دفاع مقدساصول تنظیم و کنترل بودجه دولت
اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتیاصول حسابرسی 1اصول حسابرسی 2
اصول علم اقتصاد 1اصول علم اقتصاد 2اقتصاد خرد
اقتصاد کلاناندیشه اسلامی 1اندیشه اسلامی 2
اندیشه سیاسی امام خمینیانقلاب اسلامی ایرانبهایابی 1
بهایابی 2پژوهش عملیاتیپژوهش عملیاتی 1
پژوهش عملیاتی 2پول و ارز و بانکداریتربیت بدنی – تربیت بدنی ویژه
تفسیرموضوعی قرآنتفسیر موضوعی نهج البلاغهحسابداری پیشرفته 1
حسابداری پیشرفته 2توسعه اقتصادی و برنامه ریزیحسابداری صنعتی
حسابداری صنعتی 1حسابداری صنعتی 2حسابداری صنعتی 3
حسابداری مالیاتیحسابداری موارد خاصحسابداری میانه 1
حسابداری میانه 2حسابداری و حسابرسی بخش عمومی